Hoi An resort

Địa điểm

Hoi An, Quang Nam

Chủ đầu tư

TL Group

Thời gian

2015

Diễn giải

English description