Xuan La Villa

Địa điểm

Xuân La, Tây Hồ Hà nội

Chủ đầu tư

Mr Bach

Thời gian

2019

Diễn giải